വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Saturday, April 14, 2012

" ബ്ലോഗ്ഗര്‍ രമേശ് അരൂര്‍” (കാരിക്കേച്ചര്‍).


ബൂലോകം ഓണ്‍ലൈന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ “സൂപ്പര്‍ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ 2011” തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്  നേരത്തെ സുഹൃത്ത് നൌഷാദ് അകമ്പാടത്തിനെ  വരച്ചത് , ബ്ലോഗില്‍ എന്റെ ആദ്യ കാരിക്കേച്ചര്‍ ആയിരുന്നു അത്  , ഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം   ബ്ലോഗ്ഗര്‍ നിരക്ഷരനെ വരഞ്ഞതും കൂടുതല്‍ വരക്കാന്‍ പ്രചോദനമായി,  തുടര്‍ന്ന്   വരക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയപ്പോള്‍  അടുത്തകാലത്ത്  തന്റെ  സജീവസാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടും അവസരോചിതമായ ഇടപെടല്‍ കൊണ്ടും  ബൂലോകത്ത്  സ്വന്തമായി ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിച്ച പ്രിയ ബ്ലോഗ്ഗറെ തന്നെയാവട്ടേ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു...