വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Thursday, November 15, 2012

പറങ്കി മാങ്ങ (Oil painting)എണ്ണച്ചായത്തില്‍ ക്യാന്‍ വാസില്‍ വരച്ചെടുത്ത എനിക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ വരകളിലൊന്ന് , രണ്ടായിരത്തി ഏഴില്‍ ജനുവരിയില്‍ വരഞ്ഞത് ..  വലിപ്പം  75x40 cm