വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Wednesday, March 26, 2014

Monday, January 27, 2014

Saturday, January 18, 2014

Sunday, January 05, 2014

എന്റെ പ്രിയ വരകള്‍....

  “വരമേളം”

 “ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ”
 “ ദാവണി പ്രായത്തില്‍ ”
 “ വരതാളം”


Wednesday, January 01, 2014

Happy New Year 2014

“എന്റെ ദിനവരകള്‍ “ മകള്‍ ജുമാനയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കളറിംഗ് കൂടി ആയപ്പോള്‍ നന്നായെന്നു തോന്നി .... എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സ്നേഹത്തോടെ പുതുവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു ...