വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Wednesday, March 26, 2014

എന്റെ പ്രിയവരകള്‍....


“ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്”“ദൃശ്യ സമ്പന്നം”

10 comments:

 1. വര നന്നായി
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 2. ചിത്രകലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു

  ReplyDelete
 3. നിത്യജീവിതത്തിലെ കാഴ്ച്ചകള്‍ ..

  ReplyDelete
 4. നിത്യമോരോ വരപ്രസാദങ്ങള്‍!!

  ReplyDelete
 5. രണ്ടും ചിത്രങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

  ReplyDelete