വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Saturday, October 10, 2015

എന്റെ "പ്രിയവരകള്‍"...

1 comment:

  1. പുതുതലമുറക്ക് അന്യമായ പലകയിലെ ഇരിപ്പ്..

    ReplyDelete